GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİK TUTARLARI (01.01.2020-30.06.2020)

Sirküler No: 2020/07

Tarih: 06.01.2020


Hazine ve Maliye Bakanlığı 06.01.2020 tarihli ve 27998389-010-06-02-13659 sayılı Genelge ile 01/01/2020 – 30/06/2020 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Dönem 01.01.2020 – 30.06.2020
Aylık Katsayısı 0,146061
Taban Aylık Katsayısı 2,28624
Yan Ödeme Katsayısı 0,046321

Buna göre 2020 yılının ilk yarısında uygulanacak gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarlarına ilişkin cetvellere aşağıda yer verilmiştir.

1) Yurt içi Harcırah Tutarları

01 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 dönemi için; 

Brüt Aylıklar (TL) Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)
3.673,82 ve fazlası 66,85
3.647,53 – 3.673,81 56,10
3.326,19 – 3.647,52 52,35
2.917,22 – 3.326,18 49,15
2.419,89 – 2.917,21 43,35
2419,88 ve daha azı 42,15

Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilecektir.

2) Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

01 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 dönemi için;

Hatırlanacağı üzere, 16.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yurt dışı gündelik tutarlarına ilişkin cetvele yer verilen 2018/11213 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar yayımlanmıştı. Devamında ise 07.02.2019 tarih Resmi Gazete’de yayımlanan 14 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2019 yılında da uygulanmasına karar verilmişti.

Buna göre, brüt aylık tutarı 3.673,82 TL‘den fazla olan çalışanlar için 1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki cetvelden ulaşabilirsiniz. 

 Ülkeler Gündelik Tutarlar
A.B.D. (A.B.D. Doları) 182
Almanya (Euro) 164
Avustralya (Avustralya Doları) 283
Avusturya (Euro) 166
Belçika (Euro) 161
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238
Finlandiya (Euro) 148
Fransa (Euro) 160
Hollanda (Euro) 156
İngiltere (Sterlin) 115
İrlanda (Euro) 155
İspanya (Euro) 158
İsveç (İsveç Kronu) 1.359
İsviçre (İsviçre Frangı) 283
İtalya (Euro) 152
Japonya (Japon Yeni) 31.405
Kanada (Kanada Doları) 244
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50
Lüksemburg (Euro) 161
Norveç (Norveç Kronu) 1.193
Portekiz (Euro) 155
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) 617
Yunanistan (Euro) 158
Kosova (Euro) 123
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 157

Söz konusu 27998389-010-06-02-13659 sayılı Genelge ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Hayırlı işler dileriz.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: