E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLENEBİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU YAYINLANDI

Sirküler No: 2020/10

Tarih: 10.02.2020


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru” ve aylık yükleme veya geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tablolar yayınlanmıştır.

Söz konusu Duyuruda, tercihlerini 31/01/2020 tarihine kadar bildirmeyen mükelleflerin, 2020 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirileceği açıklanmıştır. Söz konusu mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yüklemek zorundadırlar.

 Aylık yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tablo:

Dönem Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde
Ocak Nisan ayı sonu
Şubat Mayıs ayı sonu
Mart Haziran ayı sonu
Nisan Temmuz ayı sonu
Mayıs Ağustos ayı sonu
Haziran Eylül ayı sonu
Temmuz Ekim ayı sonu
Ağustos Kasım ayı sonu
Eylül Aralık ayı sonu
Ekim Ocak ayı sonu
Kasım Şubat ayı sonu
Aralık Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.

 Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tablo:

Dönem Yükleme Zamanı
Ocak-Şubat-Mart Mayıs ayı sonu
Nisan-Mayıs-Haziran Ağustos ayı sonu
Temmuz-Ağustos-Eylül Kasım ayı sonu
Ekim-Kasım-Aralık Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.

Söz konusu Duyuru ektedir.

Bilginize sunar hayırlı işler dileriz.

Saygılarımızla.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için:Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir