MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DUYURU YAYIMLANDI

Sirküler No: 2020/16

Tarih: 01.02.2020


Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyanname sitesinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili 01.02.2020 tarihli duyuru yayınlanmıştır.

Buna göre, Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açıldığından yeni dönem için MUH ve MUHGVK281 kodlu beyannameler uygulamadan kaldırılmıştır.

Ocak/2020 döneminden itibaren vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında beyanda bulunacak olan mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programının yeni versiyonunda yer alan aşağıdaki beyannameleri kullanmaları gerekmektedir:

– 1003A Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK

– 1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK2

– 281 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında merkezden tek beyanname veren bankalar için MUHGVKSGK.

Aşağıda bulunan söz konusu duyuruya https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html linkinden de ulaşabilirsiniz.

            Bilgilerinize sunar, hayırlı işler dileriz.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

01.02.2020 Önemli Duyuru;

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açıldığından yeni dönem için MUH ve MUHGVK281 kodlu beyannameler uygulamadan kaldırılmıştır.

Ocak/2020 döneminden itibaren vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında beyanda bulunacak olan mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programının yeni versiyonunda yer alan aşağıdaki beyannameleri kullanmaları gerekmektedir:
– 1003A Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK
– 1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK2
– 281 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında merkezden tek beyanname veren bankalar için MUHGVKSGK