MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI 1/3/2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR

Sirküler No: 2020/20

Tarih: 09.02.2020


09 Şubat 2020 tarihli ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)” yayımlandı.

Bilindiği üzere, Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi 01/01/2020 olarak belirlenmişti. Bu Tebliğ ile söz konusu uygulamanın başlangıç tarihi ertelenerek 01/03/2020 olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, genel uygulamaya ilk defa, Mart 2020 dönemine ilişkin olarak 27 Nisan 2020 tarihinde verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile başlanacaktır.

Diğer taraftan uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Bursa, Eskişehir ve Konya illeri için erteleme yapılmamıştır. Bu illerde uygulamaya 1/1/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç).

Söz konusu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Hayırlı işler dileriz.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: