KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLERDE UYGULANAN İLAVE SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

Sirküler No: 2020/25

Tarih: 23.02.2020


23 Şubat 2020 tarihli ve 31048 sayılı Resmi Gazete’de kalkınmada öncelikli illerde uygulanan ilave sigorta primi teşvikinin uzatılması hakkında 2137 Sayılı Karar yayımlandı.

Bilindiği üzere, 2013/4966 sayılı Karar uyarınca, bazı illerdeki özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulaması 31/12/2019 tarihinde sona ermişti.

Bu Karar uyarınca, ilave sigorta primi teşviki, 2013/4966 sayılı Karar’a ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31.12.2020 tarihine kadar uygulanacaktır.

Bu durumda, 2020/Ocak ayı bildirgesini düzenleme öncesi verenlerin düzeltme bildirgeleri vermeleri gerekecektir.

(I) SAYILI LİSTE

Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak 

(II) SAYILI LİSTE

Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat

(III) SAYILI LİSTE

Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada-Gökçeada İlçeleri 

Karar 1.1.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2137)” ekte bilginize sunulmuştur.

 Saygılarımızla hayırlı işler dileriz.

 GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: