KDV TEVKİFAT ORANLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2020/26

Tarih: 03.03.2020


03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:31) ile, bazı malların tesliminde uygulanan KDV tevkifatı oranları yeniden belirlenmiştir.

Yapılan düzenleme çerçevesinde,

  •          Külçe metal,
  •           Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünleri,
  •           Hurda ve atık,

teslimlerinde daha önce 5/10 olan KDV tevkifatı oranı 7/10 olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ, yayımı izleyen ayın başından itibaren (01.04.2020) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31) aşağıda bilginize sunulmuştur

Saygılarımızla hayırlı işler dileriz.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

RESMİ GAZETE TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 31)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci paragrafı ile (I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “(5/10)” ibareleri “(7/10)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.2.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(5/10)” ibaresi “(7/10)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.3.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “(5/10)” ibaresi “(7/10)” olarak ve (I/C-2.1.3.3.3.2.) bölümü Örnek 2’de yer alan “(5/10)’u” ibaresi “(7/10)’u” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımını izleyen ay başında yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.