GEKAP BEYANNAMESİ 2020 YILINDA 6 AYLIK, TAKİP EDEN YILLAR İÇİN 3 AYLIK OLARAK VERİLECEK

Sirküler No: 2020/30

Tarih: 22.03.2020


22 Mart 2020 tarihli ve 31076 Sayılı Resmi Gazete’de “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)” yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile 4/4/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde yapılan değişiklik uyarınca, GEKAP Beyannameleri, 2020 yılında 6 aylık, takip eden yıllar için 3 aylık olarak verilecektir.

Gelinen son durumda, en son 30 Mart 2020 tarihine ertelen GEKAP beyannamelerinin verilme ve ödemesi 04/08/2020 tarihine kadar ertelenmiş oldu.

 1) GEKAP 2020 ve 2021 yılı için beyan dönemleri

Yapılan değişikliklere göre;

a) 2020 yılı için 6 aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

·         Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

·         İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

b) 2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

·         Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

·         İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

·         Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

·         Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

2) Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için verilmiş olan beyannameler

22/03/2020 tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir.

22/03/2020 tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım payları, beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 04/08/2020 günü saat 23.59’a kadar ödenebilecektir.

Söz konusu “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)” ve “Tebliğin değişiklik yapılan yerlerinin İşaretlendiği Tebliğ” ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 Sağlıklı ve hayırlı günler dileriz.

 GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: