ÖTV VE KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2020/50

Tarih: 31.08.2020


30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında değişiklik yapan 2912 sayılı Karar ve eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranında değişiklik yapan 2913 sayılı Karar yayımlandı.

1) Bazı otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında değişiklik

2912 Sayılı Karar ile bazı otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde değişiklik yapılmıştır.

Eski Matrah ve Oran Yeni Matrah ve Oran
ÖTV Oranı ÖTV Oranı
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar 45 — Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar 50 — Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar 50
— Diğerleri 60 — Diğerleri 80
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45 —- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar 50 —- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar 50
—- Diğerleri 60 —- Diğerleri 80
— Diğerleri — Diğerleri
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100 —- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 130
—- Diğerleri 110 —- Diğerleri 150
— Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler — Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100 —- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 130
—- Diğerleri 110 —- Diğerleri 150
— Diğerleri 160 — Diğerleri 220

 2) Eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranında değişiklik

Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar’a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

Bu Karar ile 2007/13033 Sayılı Karar’a aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 7- (1) Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranları uygulanır.”

Buna göre, yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı, 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için %1 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Makamı Kararları ekte bilginize sunulmuştur.

Sağlıklı ve hayırlı işler dileriz.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.