SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİ’NDE DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 2020/52

Tarih: 16.09.2020


Sermaye Hareketleri Genelgesinin “Döviz gelirlerinin beyanı” başlıklı 16.maddesine, döviz gelirlerinin beyanına ilişkin olarak aşağıdaki 7.madde ve bunun devamına da “Kredi bakiyesinin hesaplanması” başlıklı 16/A maddesi eklenmiştir.

1-Döviz Gelirlerinin Beyanı

04.09.2020 tarihinde, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “Döviz gelirlerinin beyanı” başlıklı 16.maddesine, döviz gelirlerinin beyanının hesaplanmasına ilişkin olarak aşağıdaki 7.madde eklenmiştir.

Bilindiği üzere, döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerden kredi kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD dolarının altında olanlar, kullanmak istedikleri kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamının son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşmaması kaydıyla döviz kredisi kullanabilmektedirler.

Son üç mali yılın döviz gelirleri; son üç yıla ait konsolide olmayan finansal tablolar esas alınarak SMMM veya YMM tarafından hazırlanan ve onaylanan Döviz Gelirleri Beyan Formları (Ek: 2) ile birlikte bu formlarda işlenen tutarların döviz gelirleri kapsamı ile uyumlu olduğunun tespitini ve bu durumun tespitine dayanak oluşturan belgeler hakkında bilgileri içeren raporların bankalara ve finansal kuruluşlara ibrazı ile belgelenmektedir.

Eklenen fıkraya göre, firma tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde, son üç mali yıla ait döviz gelirleri beyan edilirken içinde bulunulan mali yıla ait döviz gelirleridöviz geliri hesaplamasına dahil edilebilecektir. Bu durumda, eski döviz geliri beyanlarının üçüncü mali yıla ait olan bölümü dikkate alınmayacaktır.

Yeni eklenen fıkra:

(7) Firma tarafından yazılı olarak talep edilmesi ve birinci fıkraya uygun olacak şekilde bankalara ve finansal kuruluşlara belgelenmesi halinde içinde bulunulan mali yıla ait döviz gelirleri, döviz geliri hesaplamasına dahil edilebilir. Bu durumda eski döviz geliri beyanlarının üçüncü mali yıla ait olan bölümü dikkate alınmaz.

2-Kredi Bakiyesinin Hesaplanması

26.8.2020 tarihinde, Sermaye Hareketleri Genelgesi’ne, aşağıda yer verdiğimiz, “Kredi bakiyesinin hesaplanması” başlıklı 16/A maddesi eklenmiştir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerden kredi kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD dolarının altında olanlar, kullanmak istedikleri kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamının son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşmaması kaydıyla döviz kredisi kullanabilmektedirler.

Eklenen 16/A maddesi ile Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt içinden veya yurt dışından mevzuata aykırı bir şekilde kullanıldığı tespit edilen döviz kredilerine ilişkin tutarların da krediyi kullanan Türkiye’de yerleşik kişinin kredi bakiyesi hesaplamasına dahil edileceği; ancak aykırı kullanıma ilişkin tutarın eklenmesi ile kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarını aşması durumunda, aykırı kullanımdan kaynaklanan tutarın aşıma neden olan kısmı kredi bakiyesi hesaplamasında dikkate alınmayacağı hususu açıklanmıştır.

 

Yeni eklenen madde:

Kredi bakiyesinin hesaplanması

MADDE 16/A – (1) Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt içinden veya yurt dışından mevzuata aykırı bir şekilde kullanıldığı tespit edilen döviz kredilerine ilişkin tutarlar, krediyi kullanan Türkiye’de yerleşik kişinin kredi bakiyesi hesaplamasına dâhil edilir. Ancak aykırı kullanıma ilişkin tutarın eklenmesi ile kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarını aşması durumunda, aykırı kullanımdan kaynaklanan tutarın aşıma neden olan kısmı kredi bakiyesi hesaplamasında dikkate alınmaz.

(2) Geçici 1 inci madde kapsamında yapılacak kredi bakiyesi hesaplamalarında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.

 

Söz konusu Genelge ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

 

GÜVEN YMM & BD A.Ş.