GİB MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ BROŞÜRÜ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2020/54

Tarih: 22.09.2020


Gelir İdaresi Başkanlığınca, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine yönelik açıklamaların yer aldığı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü” yayımlanarak mükellef ve müşavirlerin kullanıma sunuldu.

Söz konusu broşürde yapılan bilgilendirmelerden bazıları aşağıdaki gibidir.

 

1-1003A ve 1003B Beyannameleri İle İlgili Şifre Yetki Tablosu

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecek mükelleflerden ücret bilgilerini ayrı bir beyanname ile göndermek isteyenlerin, ücrete ilişkin 1003B kodlu beyannameyi verebilmeleri için “0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyetinin yanı sıra, “0095 Ücretlere İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” mükellefiyetinin de tesis edilmesi gerekmektedir.

 

  Genel e-Beyanname Gönderme Şifresi Ücrete İlişkin Alınan Şifre
Gönderilebilecek Beyannameler Ücrete ilişkin MPHB (1003B) dışında kalan Gelir, Kurum, KDV, Damga, MPHB (1003A) vb. tüm beyannameler Yalnızca ücrete ilişkin MPHB (1003B)
Kullanıcı Kodu Sayısı Yalnızca tek kullanıcı alınabilir. Mükellefiyetli şubelerin her biri için ayrı bir kullanıcı alınabilir.
Görüntüleme Yetkisi Sigortalılara ilişkin prim ve hizmet bölümü hariç olmak üzere ücrete ilişkin MPHB (1003B) ve diğer tüm beyannameleri görüntüleyebilir. Yalnızca ücrete ilişkin MPHB (1003B)

 

2-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ne Zaman Verilecek?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi kesintileri ile prim ve hizmetin ait olduğu ayı takip eden ayın 26.günü akşamı saat 23.59a kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Özel Bütçeli Kamu İdarelerinde 4/1-aya tabi çalışanlardan ayın 15 i ile takip eden ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alanların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin bildiriminde esas alınacak ay, 15 inci günün içinde bulunduğu aydır. Buna göre söz konusu bilgiler, en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26. günü saat 23.59a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir.

Vergiye ilişkin beyan, ödeme yapılan zamana göre değişmektedir. Ayın 15 i ile takip eden ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ödeme peşin yapılmışsa, vergi kesintileri de aynı döneme ait beyannamenin konusuna girecektir. Ancak ödeme bir aylık çalışma dönemi sonunda (takip eden ayın 14 ünde) yapılmışsa vergi kesintileri için beyan dönemi prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyan edildiği ayı takip eden ay olacaktır.

 3) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Vergilendirme Dönemi Nedir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin;
·         İşçi çalıştıran mükellefler ile ziraî ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapanlar için aylık,

·         İşçi çalıştırmayan mükellefler için bildirimde bulunulacak prim hizmet bilgisi olmadığından 3 aylık, (ziraî ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapanlar için aylık)

dönemler halinde verilmesi zorunludur.

İşçi çalıştıran ve her ay Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olan mükelleflerden çalıştırdığı iççi sayısı;
·         10 dan fazla olanlar hem vergi kesintilerini, hem de prim ve hizmet bilgilerini her ay,

·         En fazla 10 işçi çalıştıranlar Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin prim ve hizmete ilişkin bölümünü her ay, vergi kesintilerine ilişkin bölümünü Mart, Haziran, Eylül ve Aralık vergilendirme dönemlerinde olmak üzere üç ayda bir, (zirai ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapanlar ise vergi kesintilerine ilişkin bölümü aylık)

beyan etmek zorundadır.

Öte yandan; en fazla 10 işçi çalıştıranlar “SGK Bildirimleri” ile birlikte “Vergi Tevkifatları”nı da aylık dönemler halinde beyan edebilirler. Bu durumda tahakkuk eden vergilerin beyan edildiği ayda ödenmesi gerekmektedir.

 10 ve Daha Az İşçi Çalıştıranların SGK Bildirimleri ve Vergi Kesintisi İçin Beyan Dönemleri Örnek Tablo

 

 

Prime Esas Kazanç ve Hizmet Bilgilerinin Ait Olduğu Ay SGK Bildirimleri İçin Beyannamenin Verilme Zamanı Vergi Kesintisi Yapılan Ay Vergi Kesintisi İçin Beyannamenin Verilme Zamanı
Ocak 01-26 Şubat Ocak  
Şubat 01-26 Mart Şubat  
Mart 01-26 Nisan Mart 01-26 Nisan
Nisan 01-26 Mayıs Nisan  
Mayıs 01-26 Haziran Mayıs  
Haziran 01-26 Temmuz Haziran 01-26 Temmuz
Temmuz 01-26 Ağustos Temmuz  
Ağustos 01-26 Eylül Ağustos  
Eylül 01-26 Ekim Eylül 01-26 Ekim
Ekim 01-26 Kasım Ekim  
Kasım 01-26 Aralık Kasım  
Aralık 01-26 Ocak Aralık 01-26 Ocak

 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü

ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 Sağlıklı günlerde, hayırlı işler dileriz.

 Saygılarımızla.

 GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: