KAR DAĞITIMI SINIRLAMASINDA SÜRE UZATILDI

Sirküler No: 2020/64

Tarih: 30.10.2020


T.C. Ticaret Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ” 28.10.2020 tarihli ve 31288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan Önemli Değişiklikler Nelerdir?

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na ilave edilen Geçici 13’üncü Madde ile sermaye  şirketlerince  geçmiş  yıl  karlarının ve serbest  yedek  akçelerinin 30.09.2020  tarihine kadar şirketten nakit çıkış olacak şekilde dağıtıma konu edilemeyeceği, buna göre şirketlerce yalnızca 2019 yılı net dönem kârının % 25’inin dağıtıma konu edilebileceği ve bu kapsamda genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği düzenlenmişti.

İşbu “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”le sermaye şirketlerinin 2019 yılı net kârının yalnızca yüzde 25’inin dağıtılmasına karar verilebileceği yönündeki bu hükmün süresi yılsonuna kadar (31.12.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.

Tebliğ değişikliği ile ayrıca, tebliğin 5. ve 6. maddelerinde yer alan “kâr payı” ibareleri, ” kâr payı ve kâr payı avansı” olarak düzenlenmiştir.  

Buna göre, kâr payı dağıtımına ilişkin istisnalar, aynı zamanda kâr payı avansı dağıtımında geçerli olacaktır. 

Söz konusu “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Sağlıklı günlerde, hayırlı işler dileriz.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: