KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELİRLENDİ (1/1/2021-30/6/2021)

Sirküler No: 2021/02

Tarih: 18.01.2021


Hazine ve Maliye Bakanlığı 06.01.2021 tarihli ve 27998389-010-06-02-1638 sayılı Genelge ile 01/01/2021 – 30/06/2021 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını duyurmuştur.

Dönem 01/01/2021 – 30/06/2021
Aylık Katsayısı 0,165786
Taban Aylık Katsayısı 2,594917
Yan Ödeme Katsayısı 0,052576

Buna göre 2021 yılının ilk yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.

 1. 2021 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi Tutarı (TL)
01/01/2021 – 30/06/2021 7.638,96 TL

1.1 Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı
Ek Gösterge X Aylık Katsayısı
Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı
Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı
(Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X (% 215)

Bu çerçevede en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

1.500 X 0,165786 =
8.000 X 0,165786 =
500 X 0,165786 =
1.000 X 2,594917 =
(1.500+8.000) X 0,165786 X (% 215) =
Toplam 7.638,96 TL

2. 2021 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi 0 – 6 Yaş Tutarı (TL) 6 Yaşından Büyükler (TL)
01.01.2021 – 30.06.2021 82,89 41,45
Hesaplama şekli (500 x 0,165786) (250x 0,165786)

Söz konusu 2021 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge ektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

Saygılarımızla.

GÜVEN YMM & BA A.Ş.