2021 YILI PRATİK BİLGİLER REHBERİ

Sirküler No: 2021/13

Tarih: 04.02.2021


Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren “2021 Yılı Pratik Bilgiler Rehberi” bilgilerinize sunulmuştur.

Karara ulaşmak için: