YURT DIŞINDAN ALINAN DÖVİZ KREDİSİ BEDELLERİNİN KREDİYİ KULLANANIN TÜRKİYE’DEKİ ARACI BANKA HESABINA GÖNDERİLEBİLECEĞİ

Sirküler No: 2021/20

Tarih: 15.02.2021


T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 25.01.2021 tarih ve 49024 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “Yurt dışından alınan kredinin yurt içine aktarımı” başlıklı 23 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Bilindiği üzere, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde, Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan döviz kredisinin Türkiye’deki kredi kullanımına aracılık eden bankaya doğrudan gönderilmesi gerektiği belirlenmiş; ancak hangi hesaba gönderilebileceği hususunda bir açıklamaya yer verilmemişti.

Yapılan değişiklikle, Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan döviz kredisi bedellerinin, krediyi kullanan kişi haricindeki kişilerin Türkiye’deki bankalar nezdindeki hesaplarına gönderilmesinin mümkün olmadığı açıklanmıştır.

Eski düzenleme: Yeni Düzenleme:
Yurt dışından alınan kredinin yurt içine aktarımı

MADDE 23 – (1) Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan döviz kredisinin kreditör tarafından borçlu firma adına kredi açıklaması ile Türkiye’deki kredi kullanımına aracılık eden bankaya doğrudan gönderilmesi esastır.

 

 

(2) Yurt dışından kullanılan kredinin, kreditör banka nezdinde kredi borçlusu adına açılan bir hesaba ödenmesi, ardından bu hesaptan Türkiye’deki aracı bankaya gönderilmesi durumunda; kreditörden alınacak, kredinin kredi borçlusu adına açılan bir hesaba aktarıldığına ilişkin yazının aracı bankaya ibrazı kaydıyla, Türkiye’deki bankalar aracılığı ile kullanılan kredi olarak değerlendirilmesi mümkündür.

(3) Yurt dışından sağlanan krediye aracılık eden Türkiye’de yerleşik banka, kredi kuruluşunun mahiyeti hakkında tereddüde düşmesi durumunda, kredi kullanıcısının kredi aldığı kuruluşun ilgili ülke mevzuatına göre kredi vermeye yetkili kuruluş olduğunu tevsik etmesini ister. Kredi kullanıcısı, kredi veren kuruluşun ilgili ülke resmi makamlarından aldığı kredi kullandırmaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi, ilgili ülkede bulunan Türkiye diplomatik temsilciliğine ya da ekonomi müşavirliğine onaylatır ve ilgili bankaya ibraz eder.

Yurt dışından alınan kredinin yurt içine aktarımı

MADDE 23 – (1) Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan döviz kredisinin kreditör tarafından borçlu firma adına kredi açıklaması ile Türkiye’deki kredi kullanımına aracılık eden bankaya doğrudan gönderilmesi esastır. Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan döviz kredisi bedellerinin krediyi kullanan kişi haricindeki kişilerin Türkiye’deki bankalar nezdindeki hesaplarına gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır.

(2) Yurt dışından kullanılan kredinin, kreditör banka nezdinde kredi borçlusu adına açılan bir hesaba ödenmesi, ardından bu hesaptan krediyi kullanan Türkiye’de yerleşik kişinin Türkiye’deki aracı banka nezdindeki hesabına gönderilmesi durumunda; kreditörden alınacak, kredinin kredi borçlusu adına açılan bir hesaba aktarıldığına ilişkin yazının aracı bankaya ibrazı kaydıyla, Türkiye’deki bankalar aracılığı ile kullanılan kredi olarak değerlendirilmesi mümkündür.

(3) Yurt dışından sağlanan krediye aracılık eden Türkiye’de yerleşik banka, kredi kuruluşunun mahiyeti hakkında tereddüde düşmesi durumunda, kredi kullanıcısının kredi aldığı kuruluşun ilgili ülke mevzuatına göre kredi vermeye yetkili kuruluş olduğunu tevsik etmesini ister. Kredi kullanıcısı, kredi veren kuruluşun ilgili ülke resmi makamlarından aldığı kredi kullandırmaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi, ilgili ülkede bulunan Türkiye diplomatik temsilciliğine ya da ekonomi müşavirliğine onaylatır ve ilgili bankaya ibraz eder

 Söz konusu Sermaye Hareketleri Genelgesi ekte bilginize sunulmuştur.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

 GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: