İLAVE 6 PUANLIK SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ 31/12/2021 TARİHİ SONUNA KADAR UZATILDI

Sirküler No: 2021/24

Tarih: 26.02.2021


24 Şubat 2021 tarihli ve 31405 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 3579 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık bölgesel sigorta primi işveren hissesi teşviki 31/12/2021 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, 2013/4966 sayılı Karar uyarınca, kalkınmada öncelikli illerdeki özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulaması 31/12/2020 tarihinde sona ermişti.

Bu Karar uyarınca, ilave sigorta primi teşviki, 2013/4966 sayılı Karar’a ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31.12.2021 tarihine kadar uygulanacaktır.

Karar 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 (I) SAYILI LİSTE

Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak

(II) SAYILI LİSTE

Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat

(III) SAYILI LİSTE

Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada-Gökçeada İlçeleri

Söz konusu “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3579)” ektedir.

 Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz. 

Saygılarımızla.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: