DÜŞÜRÜLEN STOPAJ ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ 31/5/2021 TARİHİNE UZATILDI

Sirküler No: 2021/32

Tarih: 01.04.2021


1 Nisan 2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755)” yayımlandı.

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir.

Bu Karar ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2 inci ve geçici 3 üncü maddelerinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 31/5/2021 tarihine uzatılmıştır.

1) Türk Lirası Mevduat faizi ve kar payı gelirlerine uygulanacak stopaj oranları

30/9/2020 tarihli ve 3032 Sayılı Karar ile Türk Lirası mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları 30/09/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, aşağıdaki şekilde geçici süreyle düşürülmüş; daha sonra 23/12/2020 tarihli ve 3321 Sayılı Karar ile bu oranların uygulama süresi 31/3/2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu Kararın 1 inci maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2 inci maddesinde yer alan 31/3/2021 ibareleri 31/5/2021 olarak değiştirilerek, düşürülen stopaj oranların uygulama süresi 31/5/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/9/2020 ile 31/5/2021 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

2) Mevduat faizlerinden;

 1. i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
 2. ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

 1. iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 1. i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
 2. ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.”

2) Banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanan stopaj oranları

23/12/2020 tarihli ve 3321 Sayılı Karar ile 2006/10731 sayılı Karara eklenen geçici 3 üncü madde ile 23/12/2020 tarihi ile 31/3/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranlarının uygulanacağı; ayrıca söz konusu tarihler arasında iktisap edilen, yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara da %0 oranında stopaj uygulanacağı düzenlenmişti.

Bu Kararın 2 nci maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2 inci maddesinde yer alan 31/3/2021 ibareleri 31/5/2021 olarak değiştirilerek, düşürülen stopaj oranların uygulama süresi 31/5/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, 23/12/2020 ile 31/5/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 • 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

Diğer taraftan, 23/12/2020 ile 31/5/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır.

Söz konusu “3755 Sayılı Karar” ektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

 Saygılarımızla.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: