SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2021/33

Tarih: 22.04.2021


Hazine ve Maliye Bakanlığının 15.04.2021 tarih ve 261476 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesinin “Sermaye artırımında pay bedellerinin ödenmesi” başlıklı 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Bilindiği üzere, şirketler (halka açık olmayan ve halka açık ortaklıklarca) tarafından sermaye artırımına ve/veya yabancı ortaklardan ileride gerçekleştirilecek sermaye artışına ilişkin olarak getirilen dövizler, belirtilen süreler içerisinde sermaye artırımının belgelenmemesi veya bedellerin kredi olarak kullanılmak istendiğinin şirket tarafından yazılı olarak beyan edilmesi kapsamında, bankalarca döviz kredisi uygunluk kontrolüne alınmakta ve bahse konu kurallara uygunluğun sağlanması durumunda bu tutarlar firma kredi bakiyesine eklenerek Risk Merkezine bildirilmektedir. Ayrıca söz konusu krediye dönüşen tutar İstatistik Genel Müdürlüğüne bildirilmektedir. Uygunluk şartlarının sağlanmaması durumunda ise söz konusu bedeller bankalar tarafından sahiplerine iade edilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 15.04.2021 tarih ve 261476 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesinin “Sermaye artırımında pay bedellerinin ödenmesi” başlıklı 6 ncı maddesinde değişikliğe gidilerek, söz konusu tutarların süresi içerisinde yurt dışına iade edilmemiş olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde de bu tutarların kredi olarak işleme alınacağı ve Bakanlığa bildirimde bulunulacağı açıklanmıştır.

Bu kapsamda kredi olarak işleme alınan tutarlar için yurt dışındaki yabancı ortak ile yapılmış bir anlaşmanın veya mutabakat zaptının ya da yabancı ortağın bu konudaki yazılı talimatının veya firmanın yazılı beyanının kredi sözleşmesi olarak değerlendirilmesi mümkün olacaktır. Söz konusu tutarların sermaye transferini gerçekleştiren yabancı ortağa geri ödenmesinin talep edilmesi halinde, transfer kredi geri ödemesi olarak gerçekleştirilecektir. Kredi geri ödemesi olarak transfer edilebilecek tutar sermayeye eklenmek üzere transfer edilmiş olan tutarı ya da kredi olarak işleme alınan tutarlar için temin edilen kredi sözleşmesinde veya diğer belgelerde bir faiz öngörülmesi halinde transfer edilen tutar ve faiz tutarı toplamını geçemeyecektir.

Söz konusu Sermaye Hareketleri Genelgesi ektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

Saygılarımızla.

 GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: