BAZI BEYANNAMELERİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ İLE “FORM BA-BS” BİLDİRİMLERİNİN VERİLME VE E-DEFTERLERİN/E-BERATLARIN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI

Sirküler No: 2021/35

Tarih: 26.04.2021


Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 22/4/2021 tarihli ve 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile katma değer vergisi, damga vergisi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile “form ba-bs” bildirimlerinin verilme ve e-defterlerin/e-beratların oluşturulma, imzalanma ve yüklenme süreleri uzatıldı.

Diğer taraftan, son tarihi 30/4/2021 olan 2020 yılına ilişkin Kurumlar Vergisinin beyanı ve ödemesine ilişkin herhangi bir uzatma yapılmamıştır.

Buna göre;

  • 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar,
  • 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar,
  • 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

Söz konusu 133 Sıra No.lu Sirküler ektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

Saygılarımızla.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: