GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA UYGULANAN İNDİRİMLİ STOPAJ ORANININ SÜRESİ 31/07/2021 TARİHİNE UZATILDI

Sirküler No: 2021/45

Tarih: 03.06.2021


2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete (R.G)’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063)” yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 31/7/2020 tarihli R.G’de yayımanlanan 2813 sayılı Karar ile stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapılarak gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı ve kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri üzerinden hesaplanması gereken tevkifatın oranı %20’den %10’a düşürülmüştü.

Daha sonra, 23/12/2020 tarihli ve 31343 sayılı R.G’de yayımlanan 3319 Sayılı Karar ile söz konusu stopaj oranları eski oranlarına (%20) döndürülmüş; ancak aynı Karara eklenen geçici 2 nci maddeyle %10’luk stopaj oranlarının 31.05.2021 tarihine kadar devam ettirilmesi sağlanmıştı.

Bu defa, 4063 sayılı Karar ile gayrimenkul kiralamalarında ve kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemelerinde uygulanan %10’luk stopaj oranının süresi 31/7/2021 tarihine uzatılmıştır.

Söz konusu 4063 Sayılı Karar ektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

Saygılarımızla.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: