KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELİRLENDİ (1/7/2021 – 31/12/2021)

Sirküler No: 2021/53

Tarih: 08.07.2021


Hazine ve Maliye Bakanlığı 06/07/2021 tarih ve 27998389-010.06.02-421547 sayılı Genelge ile 01/07/2021 – 31/12/2021 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Dönem 01.07.2021 – 31.12.2021
Aylık Katsayısı 0,179797
Taban Aylık Katsayısı 2,814188
Yan Ödeme Katsayısı 0,057019

Buna göre 2021 yılının ikinci yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı 01.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.

  1. 2021 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
Dönemi Tutarı (TL)
01.07.2021 – 31.12.2021 8.284,51

(Kıdem tazminatı hesaplama sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.)

 

1.1 Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı
Ek Gösterge X Aylık Katsayısı
Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı
Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı
(Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X (% 215)

Bu çerçevede en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

1.500 X 0,179797 = 269,6955
8.000 X 0,179797 = 1.438,376
500 X 0,179797 = 89,8935
1.000 X 2,814188 = 2.814,188
(1.500+8.000) X  0,179797 X (% 215) = 3.672,354
Toplam 8.284,51

 

  1. 2021 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı
Dönemi 0 – 6 Yaş Tutarı (TL) 6 Yaşından Büyükler (TL)
01.07.2021 – 31.12.2021 89,90 44,95
Hesaplama şekli (500×0,179797) (250 x0,179797)

Söz konusu “2021 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge” ektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

Saygılarımızla.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: