SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2021/70

Tarih: 30.01.2021


Hazine ve Maliye Bakanlığının 27.09.2021 tarih ve 590775 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesinin “Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler” başlıklı 21 ve 40 ıncı maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Sermaye Hareketleri Genelgesi uyarınca, muhtemel döviz gelirine dayalı döviz kredilerinde en az kredi tutarı kadar muhtemel döviz gelirinin; kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay, belgeli kullanımlarda ise belge süresi içerisinde elde edildiğinin aracı bankaya belgelenmesi gerekmektedir. İlgili belgeler bu sürelerin bitiminden itibaren en geç 1 ay içerisinde banka veya finansal kuruluşa ibraz edilmektedir. Bu krediler bankalarca, ihracat taahhütlü kredilere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen taahhüt kapatma esaslarına uygun olarak takip edilmekte ve muhtemel döviz gelirini elde edemeyen firmalar hakkında Bakanlığa bildirimde bulunulmaktadır.

Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı 30.07.2021 tarih ve 459585 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesinin “Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler” başlıklı 21 ve 40 ıncı maddesinde değişiklik yaparak 2018-32/48 Sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında sayılan mücbir sebep hallerinin dışında kalan öngörülemeyen haller veya haklı durum hallerinin resmi kayıtlarla tevsik edilmesi durumunda ek süre veya döviz geliri elde etme yükümlülüğünden tamamen muaf tutulma taleplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılabileceğini açıklamıştı.

Bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığının 27.09.2021 tarih ve 590775 sayılı yazısı ile yukarıda yer verilen, döviz geliri elde etme yükümlülüğünden tamamen muaf tutulma talepleri uygulamadan kaldırılmıştır.

Buna göre, döviz geliri elde etme yükümlülüğüne ilişkin olarak, öngörülemeyen haller veya haklı durum hallerinin resmi kayıtlarla tevsik edilmesi durumunda ek süre verilebilecek; ancak döviz geliri elde etme yükümlülüğünden tamamen muaf tutulma talepleri gerçekleştirilemeyecektir.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Söz konusu “Sermaye Hareketleri Genelgesi” ektedir.

 Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

Saygılarımızla.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: