CEP TELEFONLARININ YENİLENMİŞ ÜRÜN GARANTİSİ VERİLEREK TESLİMLERİNDE KDV ORANI %1’E DÜŞÜRÜLDÜ

Sirküler No: 2021/71

Tarih: 30.01.2021


30 Eylül 2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4517)” yayımlandı.

Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karara ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

Bu Karar ile 2007/13033 Sayılı Kararekli (I) sayılı listenin 21 inci sırasına aşağıdaki ibare eklenmiştir:

 “21- ”Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.),

Buna göre, “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerinde katma değer vergisi (KDV) yüzde 1 oranında hesaplanacaktır. Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecektir.

Karar 1.10.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Söz konusu “4517 Sayılı Karar” ektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

Saygılarımızla.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.