Hizmetlerimiz

Tam Tasdik denetim hizmeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılabilecek doğrudan veya dolaylı bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmakla birlikte, Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nca tam tasdik raporu düzenlemiş şirketlerin “ihbar ve özel durumlar hariç” incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış şirketlerin ise öncelikli olarak incelenmektedirler. Devamı…

KDV’den istisna ve indirimli orana tabi teslim ve hizmetleri bulunan mükelleflerin faaliyetleri dolayısıyla alış faturaları ve benzeri vesikalarda gösterilen ödedikleri KDV’nin, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den fazla olması hallerinde, indirim yoluyla gideremedikleri ve iade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla ödedikleri KDV’nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre nakden veya mahsuben alınması hizmetidir. Devamı…

Vergi mevzuatı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de sık sık değişmektedir. Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olmaktadır. Bazen de muafiyet ve istisna avantajlarının kullanılamaması; teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açmaktadır. Devamı…

Müşavirliğimiz, karşılaşılan olayların mali, idari ve hukuki yönlerinin birlikte ele alınması gerektiğinin bilincinde bir hizmet anlayışına sahiptir. Müşterilerimizin ihtiyaç duyabileceği aşağıdaki hizmetleri bu bakış açısıyla sunmaktadır: Devamı…

Sahip olduğumuz KGK bağımsız denetim yetki belgesi ile şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurumlarca belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunu tespiti, denetim tekniklerinin uygulanarak yapılmakta ve raporlanması sağlanmaktadır. Devamı…

Muhasebe, Vergi Hukuku ve Diğer Mali Mevzuat Alanlarında Eğitim Hizmetleri, Mali Mevzuatta Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler Hakkında Sirküler Yoluyla Güncel Bilgilendirme Hizmeti Devamı…