Diğer Hizmetlerimiz

Muhasebe, Vergi Hukuku ve Diğer Mali Mevzuat Alanlarında Eğitim Hizmetleri, Mali Mevzuatta Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler Hakkında Sirküler Yoluyla Güncel Bilgilendirme Hizmeti

Muhasebe Sistemi Kurulumu ve Geliştirilmesi,

Vergi Hukuku ve Diğer Mali Mevzuat Alanlarında Eğitim Hizmetleri,

Mali Mevzuatta Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler Hakkında Sirküler Yoluyla Güncel Bilgilendirme Hizmeti

Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi veya birinin diğerine devri özel bilgi ve ihtisası gerektiren bir çalışmadır. Şirketimiz, gerek bilgi ve tecrübesi gerekse bünyesinde mevcut departmanlar ile müşterilerine bu konuda hizmet sunmaktadır.

Muhasebe verilerinin öncelikle işletme yönetimine hizmet edecek şekilde organize edilmesinin bir gereklilik olduğu düşünülmektedir. Verilerin vergi muhasebesi için farklı, yönetim muhasebesi için farklı anlayışla ele alınmasının işletmelerde karışıklıklara neden olduğu ve kurumsal kimlik ve ortam oluşturmanın önündeki en büyük engellerden biri olduğu tecrübelerle sabittir. İşte bu anlayışla muhasebeye geniş bir açıdan yaklaşılarak organize edilmesi Müşavirliğimizin uzmanlık alanına girmektedir.

Maliyet muhasebesinin organizasyonu da bu konunun ayrılmaz bir parçasıdır. Özellikle planlanan maliyetlerle gerçekleşen maliyetlerin karşılaştırılabildiği bir muhasebe organizasyonunda güçlü bir yönetim silahı elde edilebilmektedir.

Şirketlerin yeniden yapılandırılarak Yönetim Kurulunun ön göreceği hukuki sisteme adapte edilmesi,

Şirket organizasyonu ve reorganizasyonu,

Bütçe (uzun ve orta vadeli planlama) uygulamalarına başlanılarak hedef yönetimi,

Ücret politikası,

İnsan Kaynaklarının organize edilmesi çalışmaları,

Muhasebe hesap planları.

Finansal tabloların oran analizleri,

Stok Yönetimi Çalışmaları,

Şirket Değerlemeleri,

Şirketlerin (ya da Grup Şirketinin) halka açılmasına yönelik bilgilendirilmeleri ve altyapı hazırlıklarına başlanarak ileriki dönemlerde alınacak bir kararla halka arz işlemlerinin kolaylıkla yapılmasının sağlanması,

Finans konularında şirketlerin ilave kazanç sağlayacakları yeni bir yapılanma için görüş oluşturulması,

İlgili konularda eğitim verilmesi

Kurumların stratejik hedeflerine ulaşmasında risklerin erken belirlenmesi ve karar alma mekanizmasının kurumsal risk göstergelerine göre şekillendirilmesi

Kurumsal risk yönetimi danışmanlık hizmetleri kapsamında ilgili kurumların anahtar risk göstergelerinin belirlenmesi ve raporlaması

Kurumların riskten korunma stratejilerinin geliştirilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata göre ticari işletmelerin ve şirketlerin tür değişikliği; şirketlerin birleşme, bölünme işlemleri vergi mevzuatıyla uyumlu olarak yapılmaktadır.