Mali Müşavirlik Hizmetleri

Müşavirliğimiz, karşılaşılan olayların mali, idari ve hukuki yönlerinin birlikte ele alınması gerektiğinin bilincinde bir hizmet anlayışına sahiptir. Müşterilerimizin ihtiyaç duyabileceği aşağıdaki hizmetleri bu bakış açısıyla sunmaktadır:

Mali Danışmanlık

Vergi Planlaması

Vergi Mevzuatı & Uygulamaları Danışmanlığı

Vergi Uyuşmazlıkları (Vergi Davaları)

Vergi Uzlaşmaları

Maliyet Muhasebesi Danışmalığı

Uluslararası Vergi Danışmanlığı

İkili Vergi Anlaşmaları Uygulamaları

Yabancı Sermaye Mevzuatı, Uygulamaları ve Yabancı Sermaye Yatırımları ve Mali Danışmanlığı

Yabancı Uyruklu Kişilerin/ Şirketlerin Vergi Uygulamaları

Kuruluş İşlemleri (Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket, Şube, İrtibat Bürosu ve Temsilcilik Kurulması)

Devir & Birleşmeler, Değerleme, Şirket Tasfiyesi

Ana Sözleşme Değişiklikleri, Genel Kurul Toplantıları

Sermaye Piyasası Uygulamaları (Halka Arz Çalışmaları)

İhracat, İthalat ve Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları

SGK ve İş Mevzuatı Danışmanlığı

Teşvik Tedbirleri Danışmanlığı (Mali, Ekonomik, Yatırım & İhracat Teşvikleri)

Mali Mevzuattaki Değişikliklere İlişkin Güncel Bilgi Aktarımı (SİRKÜLER)
Bu hizmetleri sunarken ana hedefimiz, müşterilerimizin kendi iş akışları sırasında karşılaşacakları sorunları çözüme ulaştıracak en doğru ve sağlıklı bilgiyi mümkün olan en kısa süre içerisinde elde etmelerinin sağlanmasıdır.