Tam Tasdik Denetim Hizmeti

Tam Tasdik denetim hizmeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılabilecek doğrudan veya dolaylı bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmakla birlikte, Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nca tam tasdik raporu düzenlemiş şirketlerin “ihbar ve özel durumlar hariç” incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış şirketlerin ise öncelikli olarak incelenmektedirler.

Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin özünü oluşturan bu ana hizmet, Anayasa Yüksek Mahkemesi tarafından kamusal bir görev ifa ettiği ifade edilen mesleğin en önemli unsuru olduğu düşünülmektedir.

Tam Tasdik denetim çalışmalarının kapsamı kısaca tam tasdik vergi denetimi, vergi hesaplamaları ve raporlama olarak ifade edilmektedir. Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca (vergi inceleme elemanlarınca) incelenmiş belge olarak kabul edilmektedirler. Tam tasdik yaptıran şirketler inceleme elemanlarınca incelenmiş sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar.

Ayrıca, Kanun ve mevzuatlardan kaynaklanan önemli hakların kullanılmasında, mükelleflerin bilgilendirilmelerinde ve hak kayıplarının önlenmesinde önemli bir sigorta görevi de üstlenmektedir.

Tam Tasdik yaptıran şirketlerin, yatırım indirimi ve sair kurumlar vergisi istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlettirmelerine gerek yoktur. Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, prensip itibariyle herhangi bir sınır söz konusu olmaksızın, YMM Tasdik Raporu ile KDV iadesi alabilirler.

Aktif toplamı ve net satışları belli bir hacimden az olan şirketler beyannamelerini SMMM’lere imzalatmak mecburiyetinde olmalarına karşın, YMM ile Tam Tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler bu mecburiyetten muaf tutulmaktadırlar.

Şirketlerin muhatap olacakları karşıt inceleme talepleri, YMM ile tam tasdik yapılması halinde YMM’ler tarafından “bilgi verme” şeklinde karşılanabilir. Dolayısıyla, Tam Tasdik yaptıran mükellefler bu bilgileri doğrudan vermek külfetinden kurtulabilirler.

Tam Tasdik hizmetinin vergi incelemesi riskini önemli düzeyde azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu da getirmektedir.

Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama ve vergi hukukundan kaynaklanan hakların da müşteri bilgisine sunulması da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir avantajdır.